Blog Info

Welcome fellow miniature lovers. Welcome to the blog where varius miniatures meet. A small group of friends is working hard on trying to upload more content with time. We hope that you will enjoy what we can show as much as we do. We are always happy to listen to any comments

Witamy wszystkich fanów figurek. Weszliście do bloga, w którym spotykają się różnego rodzaju miniaturki. W miarę możliwości będziemy aktualizować efekty naszych starań. Mamy nadzieję, że się Wam tutaj spodoba. Liczymy na Wasze komentarze.

Sagitari
Dimacheri
Misiek


Sunday, 27 July 2014

High Elves - Archers (Part 2)

So here we are, the rest of HE Archers are finally ready. Command group is shown in detail here and the rest is kept in the same fashion. I have to admit that my approach towards painting large units needs to change, as that one took forever and final effect is less satisfying that I expected at the beginning.

No więc jesteśmy, cały oddział Łuczników HE jest gotowy. Pokazywaliśmy Command grupę tutaj i cała reszta jest utrzymana w tym samym klimacie, stąd mało zdjęć. Muszę przyznać, że moje podejście do malowania dużych oddziałów musi sie jakoś zmienić, bo ten zajął mi całe wieki i efekt końcowy niestety jest trochę skłabszy niż się zapowiadało na początku.And now small announcement, as there will be something new coming up on our blog in near future - Space Orks. I got invited into small friendly league and I decided to go for Orks. That means following:
1. I will finally become gamer, not just painter.
2. There is loads of green to be painted.

A teraz małe ogłoszenie ponieważ w najbliższej przyszłości pojawi się u nas na blog coś nowego - Space Orki. Zostałem zaproszony do grania w małej lidze towarzyskiej, a to oznacza:
1. Wreszcie stanę się graczem, a nie tylko malującym figurki.
2. Będzie dużo zielonego do pomalowania 


Regards

Pozdrawiam

Dimacheri

No comments:

Post a Comment